Bắt đầu đăng ký

Hồ sơ tài khoản . 1

Bắt đầu từ đây và chỉ mất vài phút.

Hồ sơ tài khoản . 2

Bắt đầu ở đây và chỉ mất vài phút.

Hồ sơ tài khoản . 3

Thông tin cá nhân

Hãy cho chúng tôi biết thêm về bạn

Thiết lập tài khoản

Ngoại hối

Kim loại

Chỉ số/CFD

Cổ phiếu CFD

Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn thiết lập tài khoản của mình như thế nào

Điều khoản và Điều kiện

Những điều bạn nên biết trước khi bắt đầu.

Tải lên Tài liệu

Vui lòng tải lên giấy tờ tùy thân của cả hai chủ tài khoản theo hướng dẫn bên dưới.

Xin lưu ý rằng do các yêu cầu quy định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi chứng minh địa chỉ của mình.

Họ tên và ngày sinh của bạn phải hiển thị rõ ràng trên giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp.

Họ tên và địa chỉ cư trú trên chứng minh địa chỉ phải khớp với các chi tiết trong đơn đăng ký:

  • Thẻ CCCD (hai mặt)
  • Hộ chiếu (trang có ảnh)
  • Giấy phép lái ​​xe (hai mặt)
  • Sao kê ngân hàng
  • Hóa đơn tiện ích
  • Hóa đơn điện thoại cố định
  • Giấy phép lái ​​xe (hai mặt)

Tải lên tài liệu của bạn ở đây.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng!

Chi tiết tài khoản

  • Đăng nhập MT4:
  • Họ tên:
  • Mật khẩu: Mật khẩu bạn đã nhập khi đăng ký

* Xin lưu ý: Quá trình xét duyệt tài khoản sẽ mất khoảng 1-2 ngày làm việc sau khi bạn tải lên đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Feedback
Callback